.
 
(0)  
 >>>     
   [ + ]  
: (28.09.1987)
: 1 1989 .
  15812-87 " .  "
: (01.01.1977)
: 1 1977 .
 "     "
: (30.06.1981)
: 1 1982 .
  2140-81* " . ,  , "

,

15814-70

,

Equipment, tools and apparatus for the production of laminated wood. Terms and definitions

15814-70*

, 24 1970 . 372

01.01.71

, , .

, , , , , .

. - . - .

-, .. , , , , . - .

(D), (E) (F) .

.

, - , - .

1.

, .

. : ;

2.

, ,

3.

,

4.

, ,

D. Schälmaschine

E. Lathe

F. Derouleuse

5.

,

.

6.

-

, .

. - : ;

7.

,

8.

, ,

D. Schälmesser

E. Lathe knife

9.

,

10.

,

.

11.

,

.

12.

,

.

13.

14.

15.

, ,

D. Druckleister

E. Pressure-bar

16.

,

.

17.

,

18.

,

19.

,

.

20.

21.

22.

-

,

23.

, .

D. Klipper

E. Clippers

. : ; ;

F. Massicot

24.

,

25.

-

,

26.

, , .

D. Wolzenbahufrockner

E. Roll-drier

 

. : ;

27.

,

28.

,

29.

,

D. Band-trockner

E. Band-drier

30.

,

D. Furniertrocknungskammer

31.

.

.

32.

-

.

 

D. Rollenbahntrockner mit Düsenbelüftung

 

E. Roller jet-drier

.

33.

,

D. Ausflickautomat

E. Patcher

34.

,

35.

,

 

E. Edge-jointer

36.

-

E. Guillotine

F. Guillotine

37.

 

E. Scarf-jointer

38.

,

39.

,

.

40.

,

D. Presse

E. Press

F. Presse

41.

,

42.

,

E. Loader (charger)

43.

-

,

44, 45.

 

46.

,

D. Schleifmaschine

E. Sander

F. Ponceuse

47.

-

,

.

48.

,

E. Knife-grinder

49.

, ,

50.

,

51.

,

52.

,

.

53.

,

54.

,

55.

-

56.

, ,

57.

,

57

- 47

1

2

, 39

55

55

52

53

10

9

17

16

49

51

51

18

11

11

15

47

27

28

3

54

8

36

23

24

7

40

- 25

38

52

- 32

39

35

4

48

34

37

5

- 43

46

33

5

50

30

31

29

26

- 22

13

12, 19

12

10

21

20

14

14

41

42

- 6

10, 16

52

50

Ausflickautomat 33

Band-trockner 29

Drückleister 15

Furniertrocknungskammer 30

Klipper 23

Presse 40

Rollenbahntrockner mit Düsenbelüftung 32

Schleifmaschine 46

Schälmaschine 4

Schälmesser 8

Walzenbahutrockner 26

Band-drier 29

Clippers 23

Edge-jointer 35

Guillotine 36

Knife-grinder 48

Lathe 4

Lathe knife 8

Loader (charger) 42

Patcher 33

Press 40

Pressure-bar 15

Roller jet-drier 32

Roll-drier 26

Sander 46

Scarf-jointer 37

Derouleuse 4

Guillotine 36

Massicot 23

Ponceuse 46

Presse 40

( , . 1).

 >>>     
   [ − ]  
: (29.06.1983)
: 1 1984 .
  25884-83 " .    "
: (30.07.1990)
: 1 1991 .
  20022.1-90 " .  "
: (03.12.1993)
: 3 1993 .
  33 "  . 1"

    :      240 2 2

    -29 :  88 108 3 88

    1 : 6 12 144 2 1 6 12

    :  68  83.6 3 1 68

    25E :  -  357.5 3 4 1 -


 @Mail.ru   adm@stroyplan.ru.
- cc, , .
© 2006-2019 ""
     .